vietnhatlogo
Danh Mục Sản Phẩm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG


MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham mưu cho Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty; không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy
- Lập báo cáo tài chính; phân tích báo cáo quản trị về biến động chi phí, doanh thu, công nợ…kịp thời đưa ra các tham mưu, giải pháp trong hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã xây dựng.
- Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quĩ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả;
- Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;
- Xác định, phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản, hàng tồn kho hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp tồn kho, thất thoát xảy ra
- Lập đầy đủ và giữ đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành;
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty;
- Chịu trách nhiệm làm việc, duy trì tốt các mối quan hệ với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng
- Chịu trách nhiệm trước Công ty và Pháp luật Việt Nam hiện hành về công tác chuyên môn kế toán của Công ty;
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty
- Cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan.
- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính.
- Có năng lực quản lý, kiểm soát công việc của phòng kế toán
- Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc


YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Ít nhát 2 năm ở vị trí kế toán trưởng. (Ưu tiên có bằng Kế toán trưởng)
- Có kiến thức đúng đắn về luật kế toán và luật thuế.
- Có khả năng tư vấn cho ban giám đốc về công tác kế toán, tài chính, thuế.
- Có năng lực đối ngoại với thuế, ngân hàng và các tổ chức tài chính.
- Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực của người làm công tác kế toán tài chính.
- Có khả năng phân tích, thuyết trình, diễn giải mạch lạc về các chỉ số hiệu quả các ngành hàng của công ty.
- Tố chất: trung thực, ngay thẳng, khách quan, tinh thần trách nhiệm cao, tìm tòi – học hỏi, kín đáo
- Hiểu biết sâu rộng về pháp luật liên quan (lao động, thuế Doanh nghiệp, TNCN, GTGT…)
- Khả năng quản lý, điều hành chuyên nghiệp
- Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, báo cáo, tổ chức, quản lý khoa học.


MỨC LƯƠNG: Thỏa thuận.

 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 179/56 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Tp.HCM

 

SDT liên hệ: 028 62677039

Thông Tin Liên Hệ
Bản Đồ Chỉ Đường