Theo kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019, tổng doanh thu PVC đạt 1.962 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,17 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 0,17 tỷ đồng. Đây là con số rất thấp so với năm trước khi PVC ghi nhận doanh thu hợp nhất 2.522 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12 tỷ đồng.

CTCP Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí – DMC (Mã CK: PVC) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông năm 2019 với nhiều thông tin đáng chú ý.

Theo kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019, tổng doanh thu PVC đạt 1.962 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,17 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 0,17 tỷ đồng. Đây là con số rất thấp so với năm trước khi PVC ghi nhận doanh thu hợp nhất 2.522 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12 tỷ đồng.

PVC cho biết, trong năm 2019 công ty sẽ đối mặt với nhiều khó khăn như sau:

Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan: PVC khó có thể gia tăng khối lượng công việc thực hiện từ lĩnh vực này, do số lượng giếng khoan dự kiến năm 2019 không tăng nhiều so với năm trước. Năm 2019, PVC dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho khoảng 22 giếng khoan (năm 2018 cung cấp cho 19 giếng). Đóng thời lĩnh vực này cũng xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới, do vậy sẽ khó khăn hơn cho PVC trong việc gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp: Hiện tại, PVC vẫn chưa có được các hợp đồng gối đầu thực hiện cho năm 2019 mà vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm công việc mới tại một số dự án của Tập đoàn như Dự án Long Sơn, nhà máy Đạm Cà Mau, PVOil và một số nhà máy điện ngoài ngành. Đồng thời, lĩnh vực xử lý môi trường còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển thị trường trong và ngoài ngành do nhu cầu xây dựng mới hệ thống xử lý nước trong ngành dầu khí hiện còn thấp và cần thời gian để tiếp cận khách hàng ngoài ngành.

Lĩnh vực kinh doanh: Một số sản phẩm kinh doanh có doanh thu lớn như sản phẩm Lưu huỳnh và hạt nhựa đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Đối với sản phẩm lưu huỳnh nhập khẩu gặp khó về nguồn cung đầu vào. Kinh doanh hạt nhựa năm 2019 của PVC sẽ chỉ tập trung vào kinh doanh hạt nhựa nhập khẩu hoặc tham gia thầu các lô spot từ NSRP.

Cũng theo tài liệu ĐHCĐ, PVC cho biết trong năm 2019 sẽ hợp tác với công ty khí công nghiệp Thái Lan (BIG)/ Air Products (Mỹ) nghiên cứu, đánh giá cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực khí công nghiệp tại Việt Nam với mục tiêu thành lập công ty liên doanh trong năm 2019.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *